Kolejnym krokiem do przygotowania identyfikacji wizualnej mojego projektu oraz mnie samego, było przygotowanie wizytówki. Moja karta biznesowa, została zaprojektowana zgodnie ze wcześniejszymi wytycznymi odnośnie brandu marki. Koncepcja projektu obejmowała przygotowanie dwustronnej wizytówki z foliowanymi elementami (logotyp oraz tekst).

Let’s Make Things Happen

Marketing Consultant Expert

Richard Madsen

Marketing Consultant Expert
(555) 802-1234
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

By submitting my data I agree to be contacted