Project Description

Kolejnym krokiem do przygotowania identyfikacji wizualnej mojego projektu oraz mnie samego, było przygotowanie wizytówki. Moja karta biznesowa, została zaprojektowana zgodnie ze wcześniejszymi wytycznymi odnośnie brandu marki. Koncepcja projektu obejmowała przygotowanie dwustronnej wizytówki z foliowanymi elementami (logotyp oraz tekst).