Znajomość skrótów klawiaturowych w systemie operacyjnym Windows pozwala na wygodniejsze użytkowanie komputera. Skróty gwarantują upłynnienie często powtarzalnych czynności wykonywanych na komputerze. Naciskając odpowiednią kombinację klawiszy lub myszki, możemy błyskawicznie skrócić czas naszej pracy przy komputerze. Zapoznaj się w poniższym wpisie z omawianym zagadnieniem skrótów klawiszowych.

Głównymi klawiszami wykorzystywanymi do tworzenia skrótów są Shift, Ctrl (Control) i Alt – występującymi dwukrotnie na klawiaturze po obu stronach spacji. W celu wyznaczenia polecenia w pierwszej kolejności wciskamy klawisz Control, Alt lub Shift, a następnie klawisz odpowiadający danemu poleceniu. Przykładowo, aby zapisać dokument, wpierw wciskamy (i przytrzymujemy) Ctrl, a dopiero potem S („s” pochodzi od ang. save)

Skróty klawiszowe Windows

Skróty klawiszowe podręcznego menu Windows

Poza skrótami klawiszowymi Windows mamy dostęp również do podręcznego menu, uruchamianego kliknięciem prawego przycisku myszy. Owe menu udostępnia najczęściej wykorzystywane opcje Wytnij, Kopiuj, Wklej czy Usuń.

Podręczne Menu WindowsAby skopiować lub wkleić dowolny element musimy zaznaczyć dowolny plik, fragment tekstowy lub inny element lewym przyciskiem myszy, a następnie umieścić kursor w oznaczonym wcześniej miejscu i jednokrotnie wcisnąć prawy przycisk myszy. Po chwili rozwinie się menu z podręcznymi opcjami kopiuj/wklej.

Przy pomocy tego menu możemy również w krótkim czasie zmienić wygląd Pulpitu Windows. Wykorzystując menu menu szybko trafimy do opcji ekranu, wybierając opcje Właściwości/Personalizuj. Jeśli na Pulpicie panuje bałagan, kliknij prawym przyciskiem myszy na puste miejsce i z menu wybierz pozycję Widok, a następnie Autorozmieszczenie (w starszych wersjach Windows Szereguj ikony).

Kliknięcie prawym przyciskiem nazwy pliku i wybranie pozycji Właściwości umożliwia uzyskanie przydatnych informacji o pliku. Kliknięcie w plik graficzny pozwala sprawdzić wielkość pliku, jego rozdzielczość oraz głębie kolorów.

Dostosowywanie działania myszy

Jeżeli nie odpowiadają nam domyślne ustawienia myszy (np. szybkość wskaźnika), będziemy mogli dostosować urządzenie do własnych preferencji. Najszybszą metodą dotarcia do ustawień wybieramy podręczne menu omawiane wcześniej, następnie wchodzimy na Właściwości/Personalizacja -> Wskaźniki myszy.

Ustawienia myszy dla osób leworęcznych możemy włączyć w oknie Przyciski -> Konfiguracja przycisków -> Przełącz przycisk podstawowy i pomocniczy. Z innych wartych odnotowania opcji myszy można zmienić szybkość dwukrotnego kliknięcia, wygląd kursora, przewijanie scrolla.

Skróty w pracy z dokumentami i tekstem

Jeśli wykorzystujesz w swojej pracy popularny pakiet Microsoft Office, podzielę się kilkoma podstawowymi skrótami. Aby wydać polecenie wciskamy kombinację Control oraz klawisz z pierwszą literą w nazwie z języka angielskiego

 • Ctrl + N – Nowy dokument
 • Ctrl + O – Otwórz
 • Ctrl +W – Zamknij
 • Ctrl + S – Zapisz
 • Ctrl + Esc – Przejście pomiędzy dokumentami/oknami
 • Ctrl + P – Wydrukuj

Szybka praca z tekstem w Microsoft Office:

 • Ctrl + B – Pogrubienie tekstu
 • Ctrl + E – Wyśrodkowanie
 • Ctrl + I – Tekst pochyły
 • Ctrl + U – Podkreślenie
 • Ctrl + C – Kopiuj
 • Ctrl + V – Wklej
 • Ctrl + X – Wytnij
 • Ctrl + Z – Cofnij